Performans Değerlendirme

Açık performans değerlendirmesi, yetkinlik bazlı ve ölçülebilir hedeflere dayalıdır.

Personelin yönetsel beceri ve yetkinlikleri bazında güçlü yönlerini, gelişim alanlarını belirlemek ve bu doğrultuda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 360 derece değerlendirme uygulaması yapılmaktadır. Uygulama sonrasında personelimize güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkında bire bir geribildirim verilmekte ve bu yönler hakkında farkındalık yaratılmaktadır.

Hedeflerle değerlendirmelerde, belirlenen Şirket hedefleri doğrultusunda çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine göre hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler, yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilenlerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013