Kariyer Planlama ve Yükselme Olanakları

Ziraat Teknoloji'de herkese eşit ölçüde kariyer fırsatı sağlanarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenir. Yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda, çalışanlar kariyer hedeflerini yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar. Böylece Ziraat Teknoloji, yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir.

Yükselme, dikey veya yatay olabilir. Bir üst göreve geçebilmek için, yeni görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gereklidir. Ancak, en önemli ölçüt performans düzeyidir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013