BT Strateji ve Mimari Danışmanlığı

Dünyanın en büyük ve dinamik ekonomilerinde rekabet eden lider şirketler özellikle 1990'lı yılların başlarından itibaren BT'yi rekabet avantajı sağlayan stratejik bir araç olarak görmüş, kurum bünyesindeki temel yetkinlikleri geliştirmek ve prosedürleri iyileştirmek için BT'yi yoğun olarak kullanmaya başlamışlardır.

Ziraat Teknoloji BT Strateji ve Mimari Danışmanlığı şirket toplam performansını artıracak, kurumsal hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak BT strateji ve mimarilerini tespit eder ve bunları tüm organizasyon çapında en verimli şekilde nasıl kullanılabileceğinin yollarını gösterir.

Faydalar

  • İşinizle birlikte büyüyen, ölçeklenebilir teknoloji çözümleri
  • Kurumsal mimariler, yazılım seçimi, veri iletişimi, veri merkezi mimarileri ve süreç entegrasyonu gibi konularda vereceğiniz doğru kararlar sayesinde artan operasyonel etkinlik
  • BT hizmetlerinin kalitesinde, verimliliğinde ve hızında artış
  • Artan müşteri memnuniyeti
  • Operasyonel giderlerde azalma, BT kaynaklarının etkin yönetimi
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri ile kurumsal hedef ve stratejiler arasındaki bağlantının güçlenmesi ve görünür olması
  • Kurum içi işbirliği, iletişim ve organizasyon prosedürlerinde iyileşme
Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013