BT Danışmanlığı

Müşteri beklentilerinin sürekli yükselmesi, rekabet gücünü tehdit eden yeni unsurların oyuna dahil olması ve bilgi teknolojileri arenasında yaşanan gelişmelerin hız kesmeden sürmesi, operasyonel etkinliklerini ve rekabet güçlerini artırmak isteyen günümüz şirketlerini her zamankinden daha fazla çaba harcamaya mecbur bırakmaktadır.

BT kaynaklarının stratejik birer varlık olarak kabul gördüğü böyle bir ortamda CIO ve BT yöneticilerinin misyonu, daha düşük maliyetlerle daha fazlasını elde etmelerini ve gelişen pazar şartlarına hızla adapte olabilmelerini sağlayacak çözümleri bulmaktır.

Ziraat Teknoloji, bu arayış esnasında BT kaynak ve süreçlerinizi kurumsal hedef ve stratejilerinize paralel bir hale getirmenize imkân tanıyacak kararlar almanızı sağlar. Ziraat Teknoloji, müşterileriyle birlikte mevcut kaynak ve süreçleri değerlendirir, ihtiyaçları tanımlar, şirketin rekabet gücünü artıracak fırsat ve çözümlerin anlık ve ileriye dönük planlamalarını, ROI ve TCO analizlerini yapar.

Bu çalışmalar sırasında müşterilerinin gerçekte neye ihtiyaç duyduğunu doğru okumak ve buna uygun özel, pratik, getirisi ölçülebilir çözümler geliştirmek Ziraat Teknoloji'nin birincil önceliğidir.

Ziraat Teknoloji'nin BT Danışmanlığı hizmetleri üç temel kategori altında toplanabilir:

  • BT Strateji ve Mimari Danışmanlığı
  • Yatırım Planlama ve Yönetim Danışmanlığı
  • Proje Yönetimi
Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013