Depolama Hizmetleri

Son yıllarda veri ve bilgi miktarında yaşanan eksponansiyel artış bilgi depolama ihtiyaç ve sorunlarının da benzer şekilde büyümesine yol açmıştır. Depolama platformlarının birim maliyetlerinde önemli düşüşler gözlense de etkin depolama hizmet ve yönetim stratejileri maliyeti giderek artan bir harcama kalemine dönüşmüştür.

Kompleks, heterojen depolama mimarileri, verimsiz veya plansız kullanım ve uygulamalar, etkili yönetim ilke ve araçlarından yoksunluk depolama süreç ve yatırımlarının da istenen geri dönüşü getirmesini engellemiş, bu durum kurumların iş hedeflerine ulaşmalarını zorlaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkmıştır.

Ziraat Teknoloji depolama maliyetlerini azaltan ve yöneten, depolama süreç ve servislerini optimize eden ve bilgi güvenliğinden taviz vermeyen depolama yönetim hizmetleri sunar:

  • İş hedeflerinizi dikkate alan, proaktif depolama yönetimi
  • Mevcut yapının analizi, performans ve güvenlik değerlendirmesi
  • İyileştirme planı (tasarım, uygulama, özelleştirme, yönetim)
  • İstenen servis kalitesi ve performans hedeflerine paralel olarak sürekli izleme ve kontrol
  • Değişen iş ya da pazar koşullarına yönelik proaktif planlama
Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013