Dış Ticaret İşlemleri Modülü

Müşterilerin Akreditif ve Diğer işlem türlerindeki ithalat, ihracat, garanti, kontrgaranti işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirilebilmeleri, şubelerde açık olan dosyaların kredi risk bakiyesi, muhabir banka limit risk bakiyelerinin, müşteri ödeme vadelerinin şube ve banka bazında izlenebilmesini ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuştur.

Dış Ticaret - Akreditif ve Garanti İşlemleri kapsamında Şube - Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Birimi Akreditif provizyon bağlantısı ile Gayrinakdi kredili veya nakit karşılıklı ithalat dosyaları ve Muhabir Banka limit bağlantılı ihracat dosyaları, SWIFT bağlantısı, masraf, komisyon vergi tahsilatları yapılarak açılabilmektedir.

İthalat, İhracat, Harici Garanti, Kontrgaranti dosyaları ( Akreditif, Garanti, Vesaik Mukabili, Mal Mukabili vb. Dosya açma yetkileri) açılabilir. Açılmış olan dosyalar şubeler veya Genel müdürlük tarafından izlenip raporlanabilmektedir.

İthalat ve İhracat dosyaları için sistem üzerinden vesaik ve poliçe girişleri yapılabilmektedir. Vesaik ve poliçelere bağlı ödeme vadeleri her vesaik ve poliçe için ayrı ayrı takip edilmekte, ileri vadeli döviz çıkış ve girişleri için Hazine Döviz Pozisyon bağlantısı ile banka nakit akışı otomatik olarak takip edilmektedir. İleri Poliçe ve vesaik vadesi ile Muhabir Banka limit vadeleri ileri vadeli limit risk boşlukları sistem üzerinden izlenebilmektedir.

Açılmış olan dosyalar ile ilgili olarak artırım, azaltım ve vade temdit işlemleri, Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler birimi Akreditif Provizyon bağlantısı, SWIFT bağlantısı, masraf ve komisyon tahsilatları ve kredi risk giriş/çıkış veya nakit karşılık işlemleri sistem üzerinden oluşturulmaktadır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013