Hazine Modülü

Hazine Modülü, Fon Yönetimi ön ofisin, yurtdışı şubeler ve iştiraklerin bankalar arası depo, swap, efektif alış satış, döviz alış satış ve forward işlemlerinin sistem üzerinden yapılması, işlem muhasebelerinin otomasyonu, dealer ve muhabir banka limitlerinin takibi ve banka nakit akışının oluşturulması, izlemelerin ve raporlamaların sağlıklı olarak yapılmasını ihtiyacı nedeni ile geliştirilmiştir.

Reuters üzerinden gerçekleştirilen bankalar arası para piyasası işlemleri sisteme girilerek; dealer ve muhabir banka limitlerinin kontrolleri yapılmakta, nakit akış güncellemeleri sağlanmakta, muhasebeler oluşturulmaktadır. Yurtdışı şube ve iştiraklere ait işlemleri sisteme Excel aracılığı ile yüklenerek gerekli limit kontrolleri yapılmakta, muhabir hesaplarda bulunan paraların hesaplar arası aktarımları gerçekleştirilmekte ve yapılan işlemlere ilişkin her türlü raporlama yapılabilmektedir. Gün sonu adımlarında ileri valörlü olan işlemlerin muhasebeleri oluşturulmakta ve depo, swap ve munzam işlemlerine günlük reeskont muhasebeleri oluşturulmaktadır. Yine gün sonu adımları arasında bulunan muhasebe aktarma adımları ile gün içerisinde oluşturulan muhasebeler ve DAB/DSB'ler başka sistemlere aktarılarak bütünleşme sağlanabilmektedir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013