Krediler Modülü

Bireysel Krediler

Bankanın bireysel kredi fonksiyonunun ürün portföyü açısından diğer bankalar ile rekabet edebilecek düzeyde ve çeşitte oluşturulmasına olanak verecek alt yapının hazırlanması, ürün grupları itibarıyla parametrik uygulamaların oluşturulması, kullandırımı yapılacak kredilerin plasman / risk takibinin ve kontrolünün yapılabilmesinin ihtiyacı ile geliştirilmiştir.

Kredi başvuru sürecinden başlayarak müşteri kredibilite tespitinin yapılması sağlanmıştır. Kullandırılacak kredi ürün grupları itibari ile gerekli teminat kontrolleri vade süre kontrolleri, alınacak ücret ve komisyonların sistem üzerinde takibi yapılmaktadır. Kullandırılacak kredilere ilişkin şube ve kullanıcı yetkisi ve şubeye açılan plasmanlarda sistem tarafından kontrol edilmektedir. Bireysel ürün gamında yer alan Konut kredileri, Tüketici kredileri, Taşıt kredileri, Kredili mevduat Hesabı, Dövize endeksli krediler ile ilgili işlemler yapılabilmekte, ayrıca ara ödeme gibi müşteri ihtiyaçlarına cevap verilebilmektedir.

Ticari/Tarımsal Krediler

Krediler Modülü, bankanın kredi fonksiyonlarının yerine getirilmesi, teminat, sözleşme, limit kontrollerinin sistematik olarak yapılabilmesi, risk yönetimi ve izlemesinin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi, piyasa rekabet gücünün, modülün kolay adapte edilebilen ürün sistemi ile artırılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Kredi tebliğ bilgileri, alınacak teminatlar, genel ve ürün bazlı limit tahsisleri sisteme tanımlanmakta, YP ve TL nakdi ve gayri nakdi kredi kullandırımları , risk-teminat karşılaştırmaları, ödeme planları oluşumu, geri ödeme, faiz tahakkuk ve tahsilat işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Müşteri tebliğ bilgileri tüm tarihçeleri ile saklanmaktadır. Özel fiyatlamalarla kur ve fiyatlama uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir. Parametrik ürün yapısı ile yeni ürünlerin adaptasyonu ve geliştirme gereksinimi olmaksızın ekranların kullanımı mümkündür. Değişken sabit ve sübvansiyonlu faiz yapılarına göre değişimler merkezden otomatik olarak yapılmaktadır. Riski bankaya ait olmayan krediler için farklı uygulamaların gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir. Yapılan tüm işlemlerin izlenebildiği online ve batch raporlar mevcuttur.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013