Nakit Yönetimi Modülü

Nakit Yönetimi Modülü ile, bankanın kurumlarla teknik uyum sağlayarak kurum tahsilat ve ödemelerinin yapılması, nakit yönetimi ürünlerinin tek bir çatı altında toplanması, merkezi yapıda çalışan parametrik ve esnek bir sistem kurulması, piyasaya rakiplerle aynı hızda yeni ürün sunabilme yeteneğine sahip olunması ve bu vesile ile bankaya maliyetsiz kaynak sağlanması ihtiyacı karşılanmaktadır.

Kurumlara ait genel parametrelerin tek bir ekrandan sisteme girilmesi sağlanmaktadır. Kurum grup tanımlama, kurum statüsü, geçerlilik, tahsilat şekli, bloke gün sayısı , geçmiş dönem tahsilatlarının yapılıp yapılamayacağı, gecikme faizi ve ıindirim hesaplama, parçalı ödeme kabul edilip edilemeyeceği, tutar aktarım kriterlerinin belirlenmesi, Kurum tahsilat temerküz ve kullanım hesaplarının tanımlanması, kurum ekran yapılarının tanımlanması, kurumdan gelen ve kurumlara gönderilen dosya desenlerinin tanımlanması sağlanmıştır. SSK, Bağkur, Telekom, Tedaş, Deniz Feneri gibi kurumlarla online kurum tahsilatı yapılmaktadır. Diğer kurumlarla dosya transferi yapılarak şubelerden offline tahsilat yapılmaktadır. Gişe kanalından yapılan tahsilatlar POS ve Internet ve ATM kanalından da yapılacak şekilde hazırlanmıştır.

Maliye Bakanlığı Vergi tahsilatları uygulaması tüm vergi tahsilatlarını yapabilir durumdadır.

Kurum tahsilatları gün sonunda ilgili kurum tahsilat hesabına tanımlı olan bloke süresinde blokeli olacak şekilde aktarılmaktadır, bloke süresi sonucunda tanımlanmış olan kullanım hesabına otomatik olarak virman yapılmaktadır.

Kurum maaş ve toplu havale ödemeleri için ödeme kurum tanımı ve ödeme yapılacak borçlu hesap tanımı yapılmaktadır. Kurumlardan bu desene uygun gönderilen maaş ve toplu havale dosyaları sisteme yüklenmektedir. Şube kontrol ve onayı sonucunda otomatik olarak aktarım yapılmaktadır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013