Proje YönetimiProje yönetim süreci

BT projeleri bol miktarda zaman, insan ve finans kaynağına ihtiyaç duyduklarından organizasyonların önemli yatırım kalemlerinden birini teşkil ederler. Harcanan kaynaklar beklenen getiri ve sonuçların da büyük olmasına yol açtığından BT projelerinin modern süreç, araç ve tekniklerle planlanması ve yönetilmesi stratejik değer taşır.

Ziraat Teknoloji Proje Yönetim Danışmanlığı, başarısı kanıtlanmış proje yönetim yaklaşım ve metodolojilerini kullanarak BT projelerinizi planlama, uygulama ve yönetmenize yardımcı olur.

Ziraat Teknoloji Proje Yönetim Danışmanlığı şirketinizle birlikte proje hedeflerini tanımlar, kaynak ve görevlerin etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlar, zaman planını yapar ve projenin dönüm noktalarını belirler. Ek olarak planlama ve yönetime ihtiyaç duyan diğer etki alanlarının koordinasyonu da sağlanır (entegrasyon, kapsam, maliyet, kalite, risk, tedarik gibi). Bu sayede:

  • Süreç ve kaynak kullanımınız daha verimli ve hızlı bir hale gelir.
  • Projenin görünürlüğü ve proje üzerindeki kontrolünüz artar.
  • Projeye ilişkin darboğaz ve riskler önceden tanımlanır.
  • Uygulama giderleriniz ve toplam sahip olma maliyetiniz düşer.
Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013