Yatırım Planlama ve Yönetim Danışmanlığı

BT yatırımlarının hedeflenen geri dönüşleri yakaladığını görmek agresif kurumsal hedeflerin baskısı altında karar vermek zorunda olan tüm CIO ve BT yöneticilerinin en büyük arzusudur.

Ziraat Teknoloji Yatırım Planlama ve Yönetim Danışmanlığı, BT harcama ve yatırımlarınızdan maksimum getiri ve faydayı elde etmenize yardımcı olur.

Ziraat Teknoloji Yatırım Planlama ve Yönetim Danışmanlığı,

  • Mevcut BT kaynak ve uygulamalarınızı değerlendirir ve bunların anlık ve geleceğe yönelik iş ihtiyaç ve hedeflerinize ne ölçüde cevap verebildiğini tespit eder,
  • İyileştirmeye ihtiyaç duyan alanlarla iş performansını dizginleyen bariyerleri belirler ve bir risk değerlendirmesi yapar,
  • BT kaynaklarının kurumsal hedeflerinizi daha etkin bir şekilde desteklemek üzere nasıl iyileştirilebileceğini belirler ve ilgili yol haritalarını tanımlar,
  • Operasyonların hız, kalite ve kararlılığını artıracak olası platform, uygulama ve çözümleri tanımlar,
  • Doğru yatırım kararlarını verebilmeniz için olası çözümlerin karşılaştırmalı risk, fayda/ maliyet ve finansal analizlerini (ROI ve TCO gibi) yapar.
Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013