Bilgi Güvenliği Hizmeti

Bilgi güvenliğini gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük boyutları gözetilerek sağlamak, siber güvenlik tehditlerine karşı dayanıklılığı ve duyarlılığı arttırmak

Ziraat Finans Grubu için geliştirilecek uygulamalara ve bu uygulamaların altyapısında kullanılan sistem ve ağ bileşenlerine yönelik oluşabilecek bilgi güvenliği tehditlerine karşı gerekli önlemlerin tesisinin sağlanması için geliştirilen bilgi güvenliği politika, prosedür ve standartlarına uygun olarak Bilgi Güvenliği hizmetleri sunulmaktadır. Ziraat Teknoloji, kurumun tüm bilgi teknolojileri varlıkları, sistemleri ve süreçleri için uçtan uca bilgi güvenliği ve risk yönetimi hizmetlerini gerçekleştirmektedir, bilgi güvenliği hizmetlerinin iş hedef ve stratejilerine uygun şekilde konumlandırılması sağlamaktadır. Tabi olunan regülasyonlar ve uluslararası standartlar ışığında gerçekleştirilen bilgi güvenliği hizmetlerinin ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Analiz
  • Eğitim ve Farkındalık
  • Uyum
  • Olay İzleme
  • Olay Tespit ve Müdahale
  • Veri Güvenliği
  • BT Risk Yönetimi
  • Zafiyet Yönetimi ve Sızma Testleri