Ziraat Teknoloji Politikaları

Kurumsal Değer ve İlkelerimiz

 • Müşteriler - İç ve dış tüm müşterilerin memnuniyetini sağlamak için çaba sarf etmek
 • İş Ahlakı - Bütün faaliyetler, kararlar ve ilişkilerde en yüksek ahlaki değerleri gözetmek
 • Gelişim - Yapılan her işi geliştirmek için sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
 • Çalışanlar - Çalışanlara güven ve saygı ile yaklaşmak, onlara öncülük etmek, Çalışanları kendilerini geliştirmeleri için, eğitim ve gerekli diğer olanakları sağlayarak desteklemek, Herkesin Şirket başarısına katkı sağlayacağına inanarak, üstün performansı takdir edip ödüllendirmek, Tüm çalışan ilişkilerinde dürüstlüğü esas almak
 • Toplumsal Sorumluluk - Bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunmanın bir görev olduğu bilinci ile hareket etmek
 • Takım Çalışması ve Karar Alma - Kararları, konuya en yakın ve uzman kişilerce yapılan detaylı araştırma ve analize dayanarak vermek, Bütün işlerde ekip çalışmasından yararlanırken yenilikçilik, yaratıcılık ve çok sesliliği desteklemek, Bütün ilişkilerde saygılı, nazik ve hoşgörülü davranmaya özen göstermek, Problemler karşısında çözüm odaklı yaklaşım sergilemek
 • İletişim - İletişimde karşılıklı bilgi verme ve dinlemeyi temel almak, herkesin düşüncelerini organizasyonun her düzeyinde açıkça ifade edebileceği bir ortam oluşturmak
 • Tedarikçiler - Tüm müşteri-tedarikçi ilişkilerinde tutarlı, adil ve dürüst davranmak, en yüksek ahlaki değerleri gözetmek
 • Değişime Uyum - Değişen teknolojiye ve diğer tüm koşullara kolayca uyum sağlamak

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Şirket kültürünü, oluşturmak, korumak ve geliştirmek İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağıdır.
 • Şirketimize yetenekli ve başarılı kişileri katma, gelişmelerine yardımcı olma ve uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.
 • Kaliteyi sürekli iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştiriyoruz.
 • Tüm yöneticilerle birlikte, personelin çalışma isteğini geliştirici bir iş ortamı yaratmak ve iyi insan ilişkileri kurulmasına çaba gösteriyoruz.
 • İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda bu ilkeyi uyguluyoruz.
 • Herkese kendisini geliştirme ve yükselme fırsatı tanıyoruz.
 • İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonlarının yürütülmesinde titiz davranıyor; bu fonksiyonlarda çalışan arkadaşlarımızı sürekli geliştiriyoruz.